NMBU    Universitetsbiblioteket    Søk    Søkeveiledning    Om ordboka    Andre ordbøker
 

Søkeveiledning

Slik søker du i ordboka:

 1. Velg språk
  Ordboka inneholder faguttrykk på norsk, engelsk, tysk og latin. Dette betyr at du først velger det språket som du ønsker å oversette søkeordet fra og deretter det språket som du ønsker å oversette til.

 2. Søkevalg
  Velg ett av tre alternativer:

  1. Vis liste over ord som begynner med "søkeordet"
   Her søkes det automatisk høyre trunkert. Dette gir en treffliste som begynner på ord/uttrykk som matcher søkeordet.
   Eks. søk på "jord" gir treff på "jordaktig", "jordanalyse", "jordas saltinnhold" etc.

  2. Vis liste over ord som inneholder "søkeordet"
   Her søkes det automatisk høyre og venstre trunkert. Dette gir en treffliste som inneholder ord/uttrykk som matcher søkeordet.
   Eks. søk på "jord" gir treff på "blomsterjord", "jordanalyse", " bleikjordsjikt" etc.

  3. Eksakt søk
   Her søkes det ikke trunkert. Dette gir en treffliste som nøyaktig matcher søkeordet.
   Eks. søk på "jord" gir treff på "jord".

 3. Søkeordet
  Søkeordet må inneholde minst 2 bokstaver.
  Det er ikke avgjørende om du bruker store eller små bokstaver.
  Frasesøk benyttes dvs. rekkefølgen på ordene er vesentlig.
  Eksempler på frasesøk:
  "plogfri jordarbeiding" gir treff på "plogfri jordarbeiding", men ikke på "jordarbeiding plogfri".
  "Norsk institutt % skogkartlegging" gir treff på "Norsk institutt for jord- og skogkartlegging".
  %-tegnet erstatter tegn/ord/uttrykk i et ord/uttrykk.

Trefflisten
Hele trefflisten er tilgjengelig uansett hvor mange treff man får, men kun 15 treff vises per webside. Tyske ords kjønn er plassert i parentes etter ordet. Mer-lenken fører til den fullstendige posten, her finnes alle opplysninger om ordet/uttrykket som for eksempel oversettelser til alle språk (latin, norsk, engelsk, tysk), kommentarer, eksempler m.m.


Skrevet og tilrettelagt for WWW av Ingeborg Hvaale 16.05.02

This page in English Diese Seite auf Deutsch