NMBU    Universitetsbiblioteket    Søk    Søkeveiledning    Om ordboka    Andre ordbøker
 

Om Ordboka

"Den grønne ordboka - på nettet" har ca. 28.400 oppslagsord på norsk, engelsk, tysk og latin.

Fagområder
Ordboka inneholder faguttrykk fra følgende fagområder:
- akvakultur
- botanikk
- geologi
- hagebruk
- kartfag
- kjemi
- landbruk
- landbrukspolitikk
- landbruksøkonomi
- landskapsfag
- meteorologi
- miljøvern
- næringsmiddelfag
- skogbruk
- treteknologi
- zoologi
- økologi
Hovedvekten er på landbruk, skogbruk, hagebruk og miljøvern.

Ordboka omfatter dessuten:
- ca. 150 offisielle navn på institusjoner, myndigheter, etc. (norsk og engelsk)
- Latinske navn for ca. 1500 planter, dyr og andre organismer

Målgrupper
Den grønne ordboka er beregnet på elever, studenter, gårdbrukere og andre praktikere, forskere, ringledere, ansatte i administrasjon og forvaltning, politikere, oversettere og naturelskere. Med andre ord: Alle unntatt hyperspesialister - som gjerne har helt spesifikke ordbøker for sine egne fagfelt.

Oppdatering av ordboka
En ordbok blir fort utdatert. Den grønne ordboka er lagt ut på Internett for å muliggjøre hyppige oppdateringer. Vi satser på å oppdatere boka ca. en gang årlig.

For å hjelpe oss med dette arbeid oppfordrer vi ordbokas brukere til å sende innspill!
Dette kan være:
- Rettelser av feil i den foreliggende ordboka
- Hva savner du? Forslag til nye, eller forbedring av eksisterende termer
- Andre kommentarer (f.eks. lenker til gode ordlister)

Siste oppdatering: Juni 2009.

Bokutgaven
Arbeidet med "Den grønne ordboka" begynte for noen år siden med tanke på en BOK (papirutgave). Teknologien har gjort store fremskritt, og "boka" er typisk nok kun tilgjengelig på Internett. Dette gir store fordeler, f.eks. er det enklere å oppdatere boka og søkemulighetene er bedre.

Likevel er vi overbevist at mange heller - eller i tillegg - vil bla i en bok! Derfor planlegger vi å utgi "Den grønne ordboka" i bokformat i løpet av 2007. Informasjon om utgivelsen får du her på "Den grønne ordboka - på nettet", eller ved å kontakte en av forfatterne.

Forfatterne
Ansvarlig for ordbokas innhold er:

Karl N. Kerner - født 1960 i New York, USA. Oppvekst i USA og Tyskland. Utdannet Cand. agric. (Jordfag & mikrobiologi) ved NLH, 1989. Etterutdanning som fagforfatter ved HiO og HiVe i 2002-04. Erfaring fra prosjektledelse, landbruksveiledning, internasjonal studieadministrasjon og som oversetter og fagforfatter. Driver eget firma Agro Lingua siden 1997.
Send epost: karl@agroling.no

Jens Niebuhr - født 1960 i Bremen, Tyskland. Fagutdanning fra Tyskland ("Mesterbrev" i landbruk, 1992). Landbruksøkonom ved Høyskolen i Kassel/Witzenhausen, 1995. Erfaring som økonomisk rådgiver i Nord-Tyskland. Driftsansvar på økologisk gård på Stange, Hedmark siden 1998.
Send epost: jniebuhr@frisurf.no

Håvard Steinshamn - født 1959 på Tingvoll, Nordmøre. Utdannet Cand. agric. (Jordfag) ved NLH, 1984. Erfaring som ringleder, jordbrukssjef og prosjektleder. Dr. scient. ved NLH i 1997. Ansatt som forsker ved NLH/UMB 1998-2003 og fra 2003 forsker ved Norsk senter for økologisk landbruk.
Send epost: havard.steinshamn@norsok.no


Skrevet av Karl N. Kerner - Tilrettelagt for WWW av Ingeborg Hvaale 16.05.02 - endret 18.06.09

This page in English Diese Seite auf Deutsch